Η PostgreSQL είναι μια SQL συμβατή, ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα.

To postgresql.gr αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με την PostgreSQL στην Ελλάδα. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η φιλοξενία της psql-gr-general mailing list.

Διαθέσιμη η έκδοση PostgreSQL 9.1

Η Ομάδα Ανάπτυξης PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group) ανακοινώνει την έκδοση 9.1. H έκδοση αυτή προσφέρει πρωτοποριακή τεχνολογία και ασύγκριτη επεκτασιμότητα καθώς και νέα χαρακτηριστικά όπως σύγχρονο replication, K-Nearest Neighbor indexing, και foreign data wrappers.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Διαθέσιμη η έκδοση PostgreSQL 9.0

20 Σεπτεμβρίου 2010: Η Ομάδα Ανάπτυξης PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group) ανακοινώνει την έκδοση 9.0,
την πιο πρόσφατη έκδοση της πρωτοπόρου ανοιχτού κώδικα σχεσιακής
βάσης δεδομένων. Σε αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται βελτιώσεις και προσθήκες σε ασφάλεια, υποστήριξη εφαρμογών, monitoring, επιδόσεων και
υποστήριξη αποθήκευσης ειδικής μορφής δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι νέες προσθήκες που υποστηρίζουν λειτουργίες replication και hot standby,
επιταχύνοντας την αποδοχή της PostgeSQL σε περιβάλλοντα Cloud και scalable εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμη η έκδοση PostgreSQL 8.4

Το τμήμα ανάπτυξης της PostgreSQL ανακοινώνει την 8.4 έκδοση της PostgreSQL, την πλέον ανεπτυγμένη σε παγκόσμιο επίπεδο βάση δεδομένων ανοιχτού λογισμικού.

Syndicate content