Η Ομάδα Ανάπτυξης PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group) ανακοινώνει την έκδοση 9.2.
H έκδοση αυτή προσφέρει βελτιώσεις στην απόδοση καθώς και νέα χαρακτηριστικά όπως υποστήριξη JSON, index-only scans, cascading replication, range types.