Το τμήμα ανάπτυξης της PostgreSQL ανακοινώνει την 8.4 έκδοση της PostgreSQL, την πλέον ανεπτυγμένη σε παγκόσμιο επίπεδο βάση δεδομένων ανοιχτού λογισμικού.

Οι περισσότερες αλλαγές στην PostgreSQL 8.4 αφορούν νέα ή βελτιωμένα εργαλεία και εντολές διαχείρισης και παρακολούθησης. Κάθε χρήστης έχει τα δικά του αγαπημένα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την καθημερινή του εργασία με την PostgreSQL πιο εύκολη και πιο παραγωγική. Μερικές από τις πιό σημαντικές βελτιώσεις είναι:

  • Parallel Database Restore, που επιταχύνει την επαναφορά από backup μέχρι 8 φορές
  • Per-Column Permissions, που επιτρέπουν μεγαλύτερο επί μέρους έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων
  • Υποστήριξη Per-database Collation, που καθιστά την PostgreSQL πιο λειτουργική σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
  • Εύκολη Αναβάθμιση (In-place) μέσω του pg_migrator beta, που δίνει τη δυνατότητα για αναβάθμιση από την 8.3 στην 8.4 σε σύντομο χρόνο (μικρό downtme)
  • Νέα Εργαλεία Παρακολούθησης Ερωτημάτων, που προσφέρουν στους διαχειριστές καλύτερη επίβλεψη των query διαδικασιών

Η Έκδοση 8.4 καθιστά την ανάλυση δεδομένων πιο εύκολη μέσω των προηγμένων χαρακτηριστικών ANSI SQL2003 για windowing functionscommon table expressions και recursive joins. Βελτιώσεις στον μηχανισμό των stored procedures, οπως οι default παράμετροι και variadic παράμετροι, κάνουν το προγραμματισμό του database server ευκολότερο και πιο συμπαγή, Βεβαία υπάρχουν και βελτιώσεις απόδοσης σε αυτήν την έκδοση.

Κατεβάστε την νέα έκδοση PostgreSQL 8.4 σήμερα!

  • Download PostgreSQL 8.4 [postgresql.org]
  • Release Notes [postgresql.org]
  • Πλήρης λίστα χαρακτηριστικών (Ελληνικά)
  • Official Press Release (Ελληνικά)