Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 18 Απριλίου (18:00) σε συνεργασία με το Hellugκαι την Κοινότητα Ελ. Λογισμικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μας PostgreSQL workshop.

Το workshop θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και δεν θα απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις πέρα από μια βασική εξοικείωση με την έννοια των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

PostgreSQL Workshop

Περιεχομενα PostgreSQL Workshop:

  • εγκατασταση και βασικη παραμετροποιηση.
  • βασικα εργαλεια (psql, pgadmin3).
  • sql statements
  • Δημιουργια βάσης (tables, constraints, foreign keys,…)
  • εισαγωγη στην PL/pgsql

Περισσότερες πληροφορίες:

http://rainbow.cs.unipi.gr/projects/oss/wiki/EventThirteen