Διαθέσιμη η έκδοση PostgreSQL 8.3 RC2

Οι δοκιμές της έκδοσης RC1 από την κοινότητα έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Αποφύγαμε αρκετά σοβαρά bugs και τώρα ανακοινώνουμε την έκδοση 8.3 RC2.
Χρειαζόμαστε όλη την κοινότητα να συνεχίσει τις δοκιμές, προκειμένου να μας βοηθήσει να καταλήξουμε στην τελική έκδοση. Παρακαλούμε αναφέρεται τα bugs μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα!.

PostgreSQL 8.3 RC2